Logo
Вітаємо Вас на офіційному сайті громадської організації «Ми - Україна» ! Приєднуйтесь!

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МИ — УКРАЇНА» є громадською організацією створеною відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», що будує свою роботу на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності, законності, гласності, рівності прав та обов’язків її членів. Громадська організація створена на основі єдності інтересів і прагнень членів Громадської організації для спільної реалізації ними своїх прав та свобод.

Метою діяльності Громадської організації «Ми – Україна» є сприяння формуванню активного громадянського суспільства, залучення членів суспільства до вирішення його актуальних питань, визначення організаційної структури суспільства, функцій інституту делегування, вирішення пріорітетності актуальних для суспільства питань шляхом провадження правозахисної, просвітницької, наукової, культурної, екологічної, іншої відповідної діяльності.

Зворотній зв’язок